Separační asfaltové pásy

Separační asfaltové pásy se používají jako dočasné a provizorní krytí staveb nebo pracovních prostor. Lze je použít i k dočasné ochraně podlahy nebo povrchu budov před poškozením nebo znečištěním v důsledku stavební činnosti. Tyto pásy jsou vyrobeny z asfaltu a mohou plnit několik funkcí jako ochrana povrchu, ochrana před prachem a špínou, zabezpečení proti sklouznutí, ochrana před chemickými látkami. Výhodou je snadná instalace, pásy jsou obvykle snadno připevnitelné a odstranitelné, což usnadňuje jejich použití a údržbu. Mohou být lepené na povrch nebo položeny jako volně položené kryty. Tyto pásy mohou být dočasné a jednorázové, nebo také vícekrát použitelné, což závisí na jejich konstrukci a kvalitě.