Betonové žlaby štěrbinové jsou navrženy tak, aby umožňovaly rychlejší a efektivnější odvodnění vody z povrchů, jako jsou silnice, parkoviště a chodníky. Tyto žlaby mají štěrbiny, které jsou umístěny na horní části žlaby a umožňují rychlejší odtok vody.