Betonové vpusti - Únosnost - 1,5 tuny (A15)

Betonové vpusti jsou konstrukční prvky, které slouží k odvodnění a odvodu vody z povrchu terénu. Vpusti jsou obvykle instalovány na místech, kde se shromažďuje voda, jako jsou například parkoviště, chodníky, náměstí a další povrchy. Betonové vpusti spolu s dalšími žlabovými prvky umožňují snadné propojení, aby bylo možné vytvořit složitější systémy pro odvodnění vody.