Antiradonové pásy

Antiradonové pásy jsou speciální pásy, které slouží k ochraně proti radonu, což je radioaktivní plyn, který se uvolňuje z půdy a může být vysokým rizikovým faktorem pro lidské zdraví. Tyto pásy jsou často používány v nových a renovovaných budovách k ochraně proti radonovému záření. Instalují se v základových zdech, kde se radon obvykle hromadí a proniká do budovy.