Akustická izolace je potřebná k dosažení požadované úrovně hlukového komfortu. Akustická izolace má vysokou akustickou absorbci a jsou schopná pohlcovat zvukové vlny a snižovat tak přenos zvuku mezi prostorami. Důležitou součástí akustické izolace jsou také speciální izolační prvky, jako jsou například těsnící pásky, speciální lepidla Tyto prvky umožňují účinně snížit šíření zvukových vln a vytvořit tak klidnější a příjemnější prostředí pro práci nebo odpočinek.