Použití nopové fólie TEGOLA Tefond Star HP ve skladbě spodní stavby

Nopová fólie Tefond Star HP je profilovaná polyetylenová fólie z HDPE, která je ve spojích doplněna z výroby o samolepící pruhy z vysoce modifikovaného asfaltu syntetickým kaučukem (SBS) pro zabezpečení vodotěsnosti těchto spojů.


Proč je použit právě systetický kaučuk u nopové fólie Tefond Star HP?

Syntetický kaučuk se vyznačuje jedinečnou molekulární strukturou, která je ideální například pro výrobu lepicích pásek. Syntetický kaučuk má výbornou strukturu jeho molekulárního řetězce: dva tvrdé konce na vnější straně (styrén), pružná, měkká, elastická střední část (butadien).
Struktura je tedy následující: styrén-butadien-styrén = SBS.

Vlastnosti lepidla ze syntetického kaučuku

Mezi zvláštní vlastnosti lepidel ze syntetického kaučuku patří jejich vysoká lepivost. To znamená, že lepicí pás se syntetickým kaučukem se velmi dobře přichytí na mnoho povrchů – i na ty s nízkou povrchovou energií. Díky tomu mají skvělou smykovou odolnost: v případě bočního zatížení nesklouzne z povrchu.


Kromě této vlastnosti má zmíněný materiál v místě spojení fólií jiný geometrický tvar nopů než v ploše. To zajišťuje oproti běžným profilovaným fóliím vysokou odolnost proti namáhání samotného spoje v tahu. Hodnoty této pevnosti dosahují alespoň 70 % pevnosti v tahu fólie v ploše. Při použití dojde ve vrstvě spodní stavby k vytvoření vodotěsné a plynotěsné membrány.

Toto řešení má několik výhod současně:

 • Díky mechanickým vlastnostem fólie se posílí podkladní vrstvy (pevnost v tlaku větší než 250 resp. 300  kN/m2). Tato pevnost platí pro fólii, kde nejsou nopy (prolisy) zaplněné. Pokud jsou vyplněné betonem nebo sypkým materiálem, pevnost tohoto souvrství se několikrát zvýší. V určitých případech lze z vrstvy podlahy vynechat podkladní betonovou desku a fólii položit přímo na upravený zhutněný terén.
 • Dochází tak k zabránění vzlínání vody z podloží do konstrukce spodní stavby.
 • Fólie je odolná proti pronikání plynů (radonu) z podloží. Součinitel difúze tohoto materiálu je 2,2 – 2,4.10-12 m2/s. Poločas prostupu radioaktivních plynů fólií je vyšší než 3 000 000  s. Norma považuje materiál s poločasem prostupu větším než 300 000  s za vhodný pro vytváření protiradonových bariér.
  Z toho plyne, že fólie Tefond Star HP překračuje požadavky normy více než desetkrát. (Poločas prostupu t1/2 je polovina času potřebného k dosažení rovnovážné aktivity 85Kr v měrném prostoru nad i pod zkoušeným mate­riálem.)
 • V případě, že je fólie Tefond použita na pevný podklad (hutněná zemina, betonová deska), dojde díky profilaci membrány k vytvoření drenážní spáry cca 7 resp. 8 mm, která zlepšuje odvod vody a plynů mimo půdorys stavby do okolního prostředí.

Samotná instalace fóliového systému Tefond je rychlá a snadná. Spočívá pouze v mechanickém spojení připravených přesahů, které jsou již předpřipraveny z výrobního procesu. Fólie se volně položí na podklad, a pro samotnou montáž nepotřebujete žádné speciální nástroje. Jediným drobným nedostatkem tohoto materiálu je jeho omezená odolnost vůči UV záření. Z tohoto důvodu je vždy nutné zajistit, že bude v konstrukci zahrnuta další vrstva materiálu k ochraně proti slunečnímu záření.


Příklad realizované skladby - podlaha výrobní haly (vyztužení podkladu, izolace proti zemní vlhkosti a radonu):

 • Pohledová vrstva
 • Drátkobeton cca 150 – 200 mm
 • Tepelná izolace
 • Tefond Star HP
 • Upravený hutněný terén

Pozn.: Dimenze betonové vrstvy a případnou nutnost vyztužení je nutno posoudit výpočtem s přihlédnutím ke konkrétním vlastnostem podloží a provoznímu zatížení.


Reference

•    KIA MOTORS Žilina – cca 50 000 m2 – izolace podloží kolejová vlečka,
•    Autosalon BMW Praha Černý Most – cca 3 500 m2 – izolace proti zemní vlhkosti a radonu, zpevnění podloží,
•    121 RD Hostavice – izolace proti zemní vlhkosti a radonu, drenáž,
•    Hypermarket GLOBUS Plzeň – cca 4 000 m2 - izolace proti zemní vlhkosti a radonu, zpevnění podloží,
•    Polyfunkční dům Mladá Boleslav – Izolace spodní stavby,
•    Bytové domy Hořovice – izolace spodní stavby,
•    Montované RD Canaba – izolace spodní stavby,
•    SOKP Řepy Ruzyně – zpevnění podloží.