Myslíme na životní prostředí

Součástí naší filozofie je kladení důrazu na neznečišťování životního prostředí – ovzduší, vody a půdy. Dbáme na to, aby naše produkty neobsahovaly toxické látky a byly zdravotně nezávadné.
Pro naše výrobní procesy používáme obnovitelné zdroje, a to díky třem fotovoltaickým elektrárnám.

Denně filtrujeme kolem 10 000 000 m3 vzduchu a dáváme si záležet, aby námi navrhované výrobní závody byly energeticky efektivní. Soustředíme se také na zrychlení doby dodání, což vede ke snížení znečištění ovzduší z vozidel.
 
Recyklujeme a optimalizujeme výrobu tak, aby materiály byly opakovaně používány. Systémy pro aplikaci produktů navrhujeme s důrazem na minimalizaci odpadů na staveništi.
V roce 2004 jsme získali Certifikát Implementace systému environmentálního managementu.
 
Díky naší neustávající práci na inovačních a vývojových procesech vlastníme 35 patentů na produkty, průmyslové procesy a ochranné známky.

Doporučené produkty2