Historie společnosti


Když jsme v roce 1971 založili naši společnost, začali jsme prodejem asfaltového šindele. O šest let později jsme již zakládali první továrnu Tegola Canadese Spa v italském městě Vittorio Veneto. Ve stejném městě byla roku 1993 založena první továrna TeMa. 


V následujících letech přibývaly další a další továrny, až roku 2004 obě výše zmíněné společnosti – Tegola Canadese a TeMa, expandovaly také do zahraničí, konkrétně do Ruska. Následující roky se naše společnost rozrůstala o další továrny a posilovala své působení ve východní Evropě (akvizice továrny FIM v Srbsku). Všechny tyto postupné kroky a roky poctivé práce vedly v roce 2010 k založení IWIS holdingu. Roku 2012 pak proběhla akvizice společnosti Fibrotermica s továrnami v Itálii a Maďarsku a o dva roky později byla založena společnost FI-VE Isolanti sloučením společností Venest a Fibrotermica.V červnu 2018 bylo zahájeno působení společnosti TeMa N.A. LLC v USA.